Nascar Audio & elektronika samochodowa

Lokalizator GPS

TytanGPS DS512 to najnowocześniejszy system alarmowy CAN z powiadomieniem GSM/GPS. DS512 łączy w jednym urządzeniu funkcje alarmu CAN, powiadomienia GSM oraz urządzenia antyporwaniowego. Urządzenie pozwala wykonać szereg operacji zdalnie, za pomocą komend przesyłanych przez SMS z dowolnego telefonu GSM lub aplikacji z telefonów posiadających system Android oraz iOS.

 

[lib] gps_auto.jpg

 

Cechy charakterystyczne urządzenia:

- powiadomienie GSM zintegrowane w jednym urządzeniu z centralką systemu alarmowego CAN

- powiadomienie / sygnalizacja o alarmowaniu za pomocą połączeń głosowych i/lub komunikatów SMS przez GSM

- informacja o pozycji pojazdu jest przesyłana zewnętrzny odbiornik GPS (opcja), aktywowany jedynie w czasie alarmowania, lub po             otrzymaniu za pomocą zdalnego polecenia zabezpieczonego kodem PIN w przypadku braku sygnału GPS urządzenie przesyła ostatnią zapamiętaną pozycję pojazdu

- możliwość zdalnej kontroli stanu systemu alarmowego oraz pamięci alarmu za pomocą SMS

- możliwość ustawienia urządzenia w stan warsztatowy

- tryb pracy jako niezależny samochodowy system zabezpieczający (alarm samochodowy) dołączany do pojazdu za pomocą magistrali CAN,     uzbrajany pilotami lub komendami SMS

- tryb pracy jako PAGER monitorujący przez magistralę CAN fabryczny alarm pojazdu

- tryb pracy jako Pager PAGER monitorujący analogowo dowolny zamontowany w pojeździe system alarmowy

- urządzenie sterowane za pomocą prostych poleceń SMS, zabezpieczonych kodem, z dowolnego telefonu

- współpraca z czujnikiem wypadku - wysyłanie SMS do centrum monitorowania pojazdów (opcja dostępna na niektórych rynkach)

- wewnętrzny akumulator podtrzymujący zasilanie urządzenia w przypadku sabotażu zasilania

- przekazywanie SMS przychodzących do urządzenia DS512 na zaprogramowane numery telefonu (opcja)

- sygnalizacja rozładowania akumulatora pojazdu za pomocą SMS(opcja)

 

[lib] GPS1.jpg[lib] GPS2.jpg[lib] GPS3.jpg[lib] GPS4.jpg